SURFfoundation heeft een projectplan opgesteld voor het opzetten van een landelijke infrastructuur voor toetsing en toetsgestuurd leren in het hoger onderwijs. Het projectplan zal worden beoordeeld door verschillende gremia. Daarbij is onder andere een projectbeoordeling vanuit economisch perspectief nodig. SURFfoundation heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om deze projectbeoordeling uit te voeren.