Resultaten
Na een stevige groei van gemiddeld 3,2 procent in de periode 2013-2018, vlakte de groei van de economie van de Metropoolregio Amsterdam af naar 3,4 procent in 2018 en 2,7 procent in 2019. Dit is gemiddeld circa 1 procentpunt meer dan Nederland als geheel en de EU-27. De werkgelegenheid in de MRA nam in 2019 met 2,1 procent toe. De werkloosheid was in datzelfde jaar met 3,6 procent uitzonderlijk laag.

De MRA is gespecialiseerd in sectoren met een relatief snel groeiende toegevoegde waarde en werkgelegenheid zoals ICT en (Specialistische) zakelijke diensten. Maar ook in sectoren die relatief kwetsbaar zijn voor de gevolgen van de coronacrisis, zoals de sectoren Cultuur, sport en recreatie, Horeca, (opnieuw) Specialistische zakelijke diensten en Financiële diensten.

De coronacrisis leidde tot een forse deuk in het vertrouwen van zowel producenten als consumenten. Er zijn fundamentele onzekerheden waardoor voorspellingen van beperkte waarde zijn. De verwachting is echter dat de groei van de MRA in 2020 met een factor 1,2 tot 1,4 sterker af zal nemen dan in Nederland als geheel. Daarna zal de economie van de MRA echter ook sterker herstellen.

In de MRA strijden woningen, bedrijven, energieopwekking, recreatie en natuur in toenemende mate om schaarse ruimte. Dit uit zich in spanningen op de woningmarkt, grote pendelstromen, congestie en milieueffecten. Scherpe keuzes zijn noodzakelijk.

Het onderzoek
De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2020 zijn gemaakt door SEO Economisch Onderzoek, Vrije Universiteit Amsterdam, TNO, CE Delft en Studio Infograph. SEO schreef hoofdstuk 2 (Bevolking en arbeidsmarkt), hoofdstuk 3 (Economische structuur en concurrentiekracht) en een deel van hoofdstuk 5 (Economie en leefomgeving).

Methode
Het onderzoek beschrijft en analyseert cijfers en trends. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van ander onderzoek. Er zijn voorspellingen van de economie van de Metropoolregio gemaakt door voorspellingen voor Nederland als geheel te ‘vertalen’ naar de Metropoolregio, op basis van de sectorale samenstelling en bestaande trends.