Op verzoek van FMO, de Nederlandse ontwikkelingsbank, heeft SEO een evaluatie uitgevoerd van FMO-investeringen in vier microfinancieringsinstellingen (MFI’s) in Myanmar gedurende 2014-2020.

Resultaten

 1. De FMO-investeringen die zijn geëvalueerd hebben de toegang tot financiering voor de MFI’s in Myanmar aanzienlijk verbeterd, omdat deze investeringen:
  • zeer (financieel) additioneel waren ten opzichte van de financieringsmogelijkheden die ten tijde van de investeringen uit andere bronnen beschikbaar waren;
  • een matig (soms hoog) katalysatoreffect hadden op te aanmoedigen van extra financiering uit andere bronnen; en
  • matige (soms lage) niet-financiële additionaliteit hadden (o.a. via capaciteitsontwikkeling en participatie in het bestuur).
 2. De MFI’s hebben op hun beurt de toegang tot financiering voor hun klanten verbeterd (matig effect in sommige gevallen).
 3. De verbeterde toegang tot financiering voor MFI-klanten hielp op zijn beurt hun leven te verbeteren (in termen van werkgelegenheid, inkomen, toegang tot goederen en diensten, en duurzaam levensonderhoud).

Aanbevelingen

 • Investeer meer in ‘Tier 2’ en ‘Tier 3’ MFI’s met grote financieringstekorten en een grote potentiële impact.
 • Investeer meer in financiële instellingen die de ‘missing middle’ kunnen bedienen.
 • Investeer meer in MFI’s die het potentieel hebben om geografisch uit te breiden door middel van mobiele banktechnologieën.
 • Ondersteun MFI’s bij het verkrijgen van leningen in lokale valuta van lokale banken.
 • Ondersteun MFI’s bij het verkrijgen van en de verstrekking van langere termijn leningen.

Gebruikte methode
Bij deze evaluatie zijn vijf informatiebronnen gebruikt: (1) relevante literatuur, projectdocumenten en statistieken; (2) interviews met betrokken FMO medewerkers, hun MFI-klanten, andere investeerders, regelgevers en lokale deskundigen uit de financiële sector (o.a. middels een veldbezoek in februari 2020); (3) een focusgroep-discussie met MFI-klanten in een rurale regio; (4) een grote enquête onder bijna 2000 bestaande en potentiële klanten van MFIs; en (5) telefonische interviews met enquête-respondenten. De enquête en telefonische interviews werden uitgevoerd door SEO’s partner, Myanmar Survey Research.