Het onderzoek
De Amsterdam Business School van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft het voornemen om een nieuwe opleiding te starten: de Master Data Science & Business Analytics. De opleiding biedt een combinatie van Analytics-, Business- en Computer Science-vakken aan. De UvA heeft SEO gevraagd te onderzoeken welke arbeidsmarktbehoefte er bestaat aan deze opleiding en in hoeverre er ruimte is voor de nieuwe opleiding in het Nederlandse opleidingsaanbod. Dit is de tweede keer dat SEO een dergelijk onderzoek heeft uitgevoerd voor de UvA.

Een gunstige arbeidsmarktperspectief…
Onderstaande tabel laat zien dat verwante opleidingen van de nieuwe Masteropleiding Data Science & Business Analytics een starterpositie op de arbeidsmarkt hebben die minstens zo goed is als die van afgestudeerden van de Masteropleidingen Bedrijfskunde, Economie en Bedrijfseconomie, Artificial Intelligence en overige wo-Masteropleidingen. Verwante opleidingen zijn opleidingen die qua inhoud overeenkomsten vertonen met de nieuwe Masteropleiding en die dus ook vergelijkbare vakken aanbieden.

Afgestudeerden van aan de Masteropleiding Data Science & Business Analytics verwante opleidingen zijn op grote schaal (91 procent) zes maanden na afstuderen aan het werk, tegelijkertijd hebben ze een relatief lange duur tot een baan van substantiële omvang met een substantieel salaris. Het maandloon van afgestudeerden van verwante opleidingen is hoger dan dat van overige wo-Masteropleidingen, terwijl het uurloon zich niet duidelijk onderscheidt. Verder hebben afgestudeerden van verwante opleidingen een relatief grote kans op een vast contract.

Uit een enquête blijkt dat alumni van de MBA Big Data & Business Analytics veel plaatsen en vacatures hebben in hun organisatie voor afgestudeerden van verwante opleidingen. Bovendien verwachten ze dat de vraag naar afgestudeerden Data Science & Business Analytics de komende jaren alleen maar zal toenemen.

…en ruimte voor de nieuwe opleiding
De instroomcijfers van DUO laten zien dat aan de nieuwe Masteropleiding Data Science & Business Analytics verwante Masteropleidingen verhoudingsgewijs een grote instroom hebben. Dit geeft aan dat er groeiende populariteit is in het volgen van een verwante opleiding. De sterke groei heeft echter nog bij geen enkele verwante opleiding gezorgd voor een numerus fixus. Dit wijst erop dat er nog ruimte is voor groei binnen de huidige opleidingen, maar het is niet bekend hoeveel ruimte dat is.

Wanneer het aantal vacatures (jaarlijks minimaal 340 vacatures op basis van 68 geënquêteerde organisaties) geëxtrapoleerd zou worden naar alle mogelijke organisaties die behoefte hebben aan expertise op het gebied van Data Science & Business Analytics, dan is het aantal afgestudeerden van verwante Masteropleidingen (landelijk iets meer dan 3.000 in het studiejaar 2020-2021) naar verwachting onvoldoende om de vraag te vervullen. Deze ontwikkelingen wijzen erop dat er ruimte is voor een nieuwe Masteropleiding die Analytics, Business en Computer Science combineert.

Methoden
SEO heeft diverse databronnen gebruikt voor dit onderzoek: CBS Microdata, arbeidsmarktprognoses van ROA, DUO inschrijvingsdata en een enquête onder alumni van de MBA Big Data & Business Analytics.