De vraag van winkeliers naar en het aanbod van eigenaren van retailruimte vormt de kern van de huurmarkt. In deze markt is de winkelier bereid een huurprijs te betalen voor een winkelruimte die in verhouding staat tot de marge die hij met deze ruimte kan behalen. Leegstand is niet per definitie een knelpunt, maar is een marktuitkomst als vraag en aanbod niet in evenwicht zijn. De zeven mogelijke knelpunten omvatten onder andere winkelexternaliteiten, beleidsconcurrentie en het mechanisme van huurprijsaanpassingen.

Ontwikkelingen in de retailsector gaan snel en leegstand staat op de agenda van landelijke, regionale en lokale beleidsmakers. De gevolgen van deze ontwikkelingen worden daarbij steeds duidelijker zichtbaar in de Nederlandse winkelgebieden. De Retailagenda is een initiatief van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (hierna EZK) om met alle betrokken partijen samen te werken aan vitale winkelgebieden. Het ministerie van EZK heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd om te onderzoeken of deze markt zich gedraagt zoals vanuit economisch oogpunt verwacht mag worden of dat er in deze markt fundamentele verstoringen zijn.

Het onderzoek maakt gebruik van een combinatie van literatuuronderzoek, economische theorie, data-analyse en het voeren van gesprekken met betrokkenen om de huurmarkt voor retailvastgoed te analyseren, waarbij de overige onderzoekstechnieken aanvullend zijn op de kwantitatieve analyse.