Resultaten
Concentratie in de vermogensbeheermarkt is relatief laag. In de periode 2007-2017 stappen pensioenfondsen met enige regelmaat in of uit bij een vermogensbeheerder, maar dit gaat vaak maar over een klein deel van het belegd vermogen. Een aantal pensioenfondsen neemt vermogensbeheer, investeringsadvies, en rechtenbeheer af bij dezelfde partij. Deze pensioenfondsen stappen minder vaak in of uit. De resultaten van de econometrische analyse tonen aan dat in perioden waarin een uitstap plaatsvindt de vermogensbeheerskosten gemiddeld tussen de 6,7 en 8,3 procent hoger zijn ten opzichte van perioden waarin er geen uitstap plaatsvindt.

Onderzoek
De Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft SEO Economisch Onderzoek (SEO) gevraagd om te analyseren of er een verband is tussen overstapgedrag en overstapkosten in de markt voor vermogensbeheer bij pensioenfondsen. De empirische analyse bestaat uit twee delen en is gebaseerd op door pensioenfondsen verstrekte data. Eerst geeft dit onderzoek een kwantitatieve beschrijving van de vermogensbeheermarkt en de aanpalende markten voor investeringsadvies en rechtenbeheer. Vervolgens volgt een econometrische schatting van het beƫindigen van een vermogensbeheerovereenkomst op vermogensbeheerskosten.

Gebruikte methode
Om het effect van een uitstap op de vermogensbeheerskosten te kwantificeren, schatten we een econometrisch model op pensioenfonds-jaar niveau. Dit model vergelijkt de vermogensbeheerskosten in pensioenfonds-jaar observaties waarin een pensioenfonds is uitgestapt versus pensioenfonds-jaar observaties waarin niet is uitgestapt. Het model houdt rekening met pensioen- en tijd specifieke effecten. Een strikt causale interpretatie is mogelijk niet zuiver omdat de mogelijkheid bestaat dat uitstappen een endogene keuze is van vermogensbeheerders.

ACM publicatie over het onderzoek.