Resultaten
Onder de naam ‘Plusscholen’ bieden zes mbo-locaties in Amsterdam een plek voor jongeren die vanwege meervoudige problematiek niet meekunnen in het reguliere mbo. De aanpak is niet alleen gericht op diplomering, maar ook op brede competentieontwikkeling. Dit gebeurt aan de hand van intensieve begeleiding in een kleinschalige en veilige omgeving. De sterke punten zijn het maatwerk, de relatie tussen studenten en medewerkers en de positieve benadering gericht op het (her)vinden van vertrouwen. Studenten zijn gemiddeld erg tevreden over hun onderwijs op de Plusschool (7,4). De begeleiding en mentor kunnen rekenen op een hoge waardering. De afgelopen jaren ging uitstroom uit de Plusschool in ongeveer de helft van de gevallen samen met diplomering. Een deel van de ongediplomeerde uitstroom had al eerder een mbo-diploma behaald. Vier op de tien uitstromers volgt één jaar na uitstroom een andere opleiding, meestal op mbo-2 niveau.

Het onderzoek
De gemeente Amsterdam heeft SEO en Bureau Turf verzocht het aanbod van de Amsterdamse Plusscholen in kaart te brengen, inclusief de waardering van studenten en de vervolgbestemmingen van uitstromers. De toegevoegde waarde van Plusscholen is moeilijk meetbaar, gezien de ingewikkelde studentenpopulatie waardoor een controlegroep niet voorhanden is en gezien de inzet op brede competentieontwikkeling. Het onderzoek leunt daarom grotendeels op waarnemingen bij de (studenten van de) Plusscholen zelf.

Gebruikte methode
Het onderzoek bestaat uit drie onderdelen, elk met een eigen onderzoeksmethode: 1) focusgroepen met medewerkers op elk van de zes Plusscholen, 2) een enquête onder studenten van de Plusscholen en 3) een microdata-analyse van de vervolgbestemmingen van uitstromers bij de Plusscholen.