Resultaten
Het aanbod Associate degree-opleidingen (Ad-opleidingen) is de afgelopen twee jaar met 16 procent gegroeid. Veel van de opleidingen worden in deeltijd of duaal aangeboden. Het aantal studenten van bekostigde Ad-opleidingen groeide in de afgelopen twee jaar met circa 60 procent. In termen van aantal studenten is de Ad ten opzichte van de hbo-bacheloropleiding nog klein in omvang: 18 duizend versus 459 duizend. Voltijd Ad-opleidingen trekken in vergelijking met deeltijd- en duale Ad-opleidingen vaker een jongere studentenpopulatie, relatief vaker afkomstig uit de havo. De mate waarin afgestudeerde Ad’ers doorstuderen is sterk afhankelijk van de opleiding.

Het onderzoek
In opdracht van het ministerie van OCW monitort SEO sinds 2017 het aanbod Ad-opleidingen. Onderwerpen daarin zijn onder andere de ontwikkelingen in het aanbod en het aantal studenten en de studiekeuzemotieven van studenten. In Quickscan 3 is voor het eerst ook gekeken naar de bestemming van afgestudeerden aan Ad-opleidingen.

Methoden
Quickscan 3 van de monitor Ad-opleidingen benut enquêtes onder studenten en alumni van Ad-opleidingen, DUO-data en CBS Microdata.

Bestanden