Team

Tyas Prevoo

Tyas Prevoo is senior onderzoeker in het cluster Onderwijs. Als gepromoveerd econoom heeft hij ruim 10 jaar ervaring als onderzoeker, adviseur en schrijver, op uiteenlopende onderwerpen in alle onderwijssectoren.

Na het afronden van zijn studie gedragseconomie heeft hij aan de Universiteit van Chicago en aan de Universiteit Maastricht voor zijn promotieonderzoek gewerkt aan diverse projecten over het belang en de ontwikkeling van menselijk kapitaal (zowel cognitief als non-cognitief) bij kinderen en jongvolwassenen. Daarbij heeft hij kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden gecombineerd.

Na zijn promotie in 2013 was hij als projectleider bij de Educatieve Agenda Limburg (Universiteit Maastricht) verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitzetting van vragenlijsten voor leraren, ouders, en leerlingen, als ook voor de dataverzameling en -analyse van longitudinale toets gegevens uit de leerlingvolgsystemen van Limburgse basisscholen.

Voorafgaand aan zijn functie als onderzoeker bij SEO was Tyas ruim vier jaar als senior beleidsadviseur werkzaam bij de Onderwijsraad, waar hij als projectleider en beleidsadviseur betrokken was bij de totstandkoming van adviezen over uiteenlopende thema’s, waaronder de bekostiging van het onderwijs, de invulling van onderwijstijd, educatieve dienstverlening voor het onderwijs en lerarenbeleid.

Wilt u weten wat Tyas voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

t.prevoo@seo.nl