Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Versterking van de startpositie op de arbeidsmarkt

Jongeren met een migratieachtergrond worden geconfronteerd met belemmeringen bij de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dit onderzoek richt zich op het evalueren van (acht) interventies om de arbeidsmarkttoetreding van mbo-afgestudeerden met een migratieachtergrond te verbeteren.

2023-70, 2023-72, 2023-90, 2024-06, 2024-09, 2024-10

Rapport

Macromonitor NPO mbo-ho

De coronamaatregelen hebben gevolgen gehad voor de loopbanen en het welzijn van studenten. Om deze gevolgen te mitigeren hebben mbo-scholen en ho-instellingen middelen gekregen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs. Dit is het eindrapport van de evaluatie van die middelen.

Impact van pandemieën

2023-149

Rapport

Het proces van stagematching in het mbo

De meeste studenten moeten zelf bij een leerbedrijf solliciteren om een stage te krijgen. Matching door de school gebeurt veel minder, en vrijwel alleen in de sector Zorg, welzijn en sport.

2023-14

Rapport

Macromonitor Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho, tweede tussenrapport

Het Nationaal Programma Onderwijs stelt middelen beschikbaar om voor onderwijsinstelling om de gevolgen van de coronapandemie tegen te gaan. Op basis van verschillende kwantitatieve gegevens onderzoeken SEO, ResearchNed, KBA Nijmegen, ROA en Regioplan deze gevolgen. Er zijn vooral tijdelijke effecten zoals hogere in- en doorstroom, maar de gevolgen voor welzijn lijken minder tijdelijk van aard.

2022-138

Rapport

Lyceo Doorstroomprogramma po-vo

Na deelname aan het doorstroomprogramma Lyceo Opstap scoren groep 8-leerlingen vaker beter op de eindtoets basisonderwijs dan hun voorlopig schooladvies en worden voorlopige adviezen vaker naar boven bijgesteld.

2022-04

Rapport

Inzicht in skills

Deze verkenning biedt inzicht in welke skills-initiatieven in Nederland actief zijn en welke lessen zij bieden om de realisatie van een op skills gerichte arbeidsmarkt dichterbij te brengen.

2022-05

Rapport

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

De achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de arbeidsmarktintrede is hardnekkig. Mbo-opleidingen en bedrijven zetten zich in om hier verandering in te brengen.

2021-64