pagina

Separate, joint or integrated?


Publicatienummer: 2011-41
Auteurs: L. Kok, C. Berden, M. de Graaf-Zijl
Opdrachtgever: Stichting Instituut Gak
Uitgever: AIAS

Deze paper analyseert de integratie van een actief arbeidsmarktbeleid voor twee groepen van werklozen, namelijk werklozen in de bijstand en werklozen met een werkloosheidsuitkering, vanuit een theoretisch perspectief. Er wordt gebruik gemaakt van een principaal-agent model waarin de overheid de principaal is met als doel het maximaliseren van sociale welvaart. De overheid huurt een of meerdere agenten in die de administratie van uitkeringen moeten doen en actief arbeidsmarktbeleid moeten voeren. We evalueren de welvaart in een aantal alternatieve institutionele situaties:

 a) regionale organisaties (gemeenten) zijn verantwoordelijk voor de administratie van uitkeringen en actief arbeidsmarktbeleid marktbeleid voor beide groepen van werklozen.
 b) Een centrale organisatie is verantwoordelijk voor de administratie van uitkeringen en een actief arbeidsmarktbeleid voor beide groepen van werklozen (zoals het Verenigd Koninkrijk).
 c) Actief arbeidsmarktbeleid voor de twee groepen is de verantwoordelijkheid van twee afzonderlijke organisaties die ook verantwoordelijk zijn voor de uitkeringen van de twee groepen (zoals Nederland).
 d) Actief arbeidsmarktbeleid is een gezamenlijke inspanning van twee afzonderlijke organisaties, die verantwoordelijk zijn voor de administratie van uitkeringen (zoals in Denemarken).
 
In dit rapport wordt gekeken welk model het beste presteert. Over het algemeen presteert een model met slechts een type agent beter dan een model met twee type agenten. Bij twee type agenten lekt een deel van de inspanning van de ene weg naar de andere en dat vermindert de prikkels om werklozen weer aan het werk te krijgen. Een model waar twee agenten samenwerken en beide agenten werklozen dienen presteert nog slechter. 


Categorie: 2011, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid