Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Utrechtse NEx (2023)

Wat weten we over de toekomstbestendigheid van het Utrechtse bedrijfsleven?

2024-12

Rapport

Nieuwe Economie Index: NEx-24

Met de Nieuwe Economie Index 2024 (NEx-24) geeft MVO Nederland voor de vijfde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven duurzaam onderneemt. De NEx-24 stijgt naar 17,5 procent, maar de groei is opnieuw lager dan voorgaande jaren.

Duurzaamheid en klimaat

2024-01

Rapport

Arbeidsmarktonderzoek waterstoftransitie

SEO en CE Delft brengen de arbeidsmarkt van de waterstoftransitie in kaart.

2023-131

Rapport

Onderzoek naar de impact van R&D&I in het cybersecurity domein

Dit rapport beschrijft de resultaten van een onderzoek naar de impact van research, development en innovation in het cybersecurity domein.

2023-120

Rapport

The position of the Dutch Solar PV Sector in the European Value Chain

This report sheds light on Europe’s and the Netherlands’ positioning in a future solar PV value chain. In order to rebuild a Dutch solar PV supply chain, European collaboration is key. The Netherlands holds a unique position in the integration of PV modules in the built environment.

2023-79

Rapport

Effectanalyse Regio Deal Maritiem Cluster kop van Noord-Holland

De Regio Deal beoogt met de pijlers Human Capital, maritieme technologieën en waterstof te investeren in de toekomstbestendigheid van de Kop van Noord-Holland. Publieke investeringen faciliteren die uit de private sector en leiden tot een bruto arbeidsvraag van 15.000 voltijdsbanen waarvan er 1.900 'netto' een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid. Op termijn verbetert de brede welvaart op milieu- en sociale aspecten.

2023-33

Rapport

Beleidsevaluatie subsidieregeling compensatie indirecte emissiekosten

SEO evalueert de subsidieregeling “Indirecte kostencompensatie EU ETS".

2023-35

Rapport

PSO Bovenwindse Eilanden

De overheid kan een openbaredienstverplichting (PSO) instellen om de bereikbaarheid van Saba en St. Eustatius te garanderen. Dit onderzoek laat zien dat dit een jaarlijkse subsidie van $3,8 tot $7,6 miljoen vergt.

2023-40A en 2023-50

Rapport

Solar mobility

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO gevraagd onderzoek te doen naar de solar mobility sector. Het onderzoek richt zich om de haalbaarheid van mobile toepassingen van zonnepanelen en laat zien dat de sector perspectief heeft. Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sector hebben een goede uitgangspositie voor verdere groei.

2023-47

Rapport

Rapport Nieuwe Economie Index 2023

Met de Nieuwe Economie-index (NEx) geeft MVO Nederland voor de vierde keer inzicht in de mate waarin het Nederlandse bedrijfsleven klimaatneutraal, inclusief en transparant onderneemt.

2023-01