Onderzoek
In de Utrechtse NEx onderzoeken we de toekomstbestendigheid van het Utrechtse bedrijfsleven. Het doel is daarbij om inzicht te geven in de mate waarin ondernemers in de gemeente acteren volgens de spelregels van de nieuwe economie. Onder een nieuwe economie verstaat MVO Nederland een gezonde economie die klimaatneutraal, circulair en inclusief is, met eerlijke en transparante handelsketens. Dit onderzoek betreft de eerste meting van een reeks van vier edities (periode 2023 tot en met 2026).

Wat leert de Utrechtse NEx ons?

Onderzoeksaanpak
In de studie is gebruikgemaakt van meerdere onderzoeksmethodieken, namelijk: deskresearch, webscraping, een online vragenlijst en data-analyse.

Meer informatie?
We verwijzen de geïnteresseerde lezer naar de website van de gemeente Utrecht, zie: Link