Resultaten
De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) kromp in 2020 met 7,1 procent en werd daarmee substantieel harder geraakt dan de Nederlandse economie. Mede door de inzet van massale steunpakketten van de Nederlandse overheid, zijn de gevolgen voor de arbeidsmarkt in Nederland en de MRA beperkt gebleven en veerde de economie in de loop van 2021 weer krachtig op. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 de omvang van de economie van de MRA weer terug is op het niveau van vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. De krapte op de arbeidsmarkt is sneller terug dan verwacht. De coronacrisis zal echter ook de komende jaren op het wereldtoneel voelbaar blijven, waardoor het internationale verkeer zich zeker op korte termijn beperkt zal herstellen.

De relatief grote impact van de coronacrisis op de MRA laat zich verklaren door de sectorstructuur van de MRA. Deze wordt gekenmerkt door sectoren die zwaar zijn geraakt door contactbeperkingen zoals Horeca, Cultuur, sport en recreatie en het toerisme. En door de sector Vervoer en opslag rondom Schiphol. Anderzijds kent de regio ook clusters waarvoor de thuiswerken goed mogelijk was, zoals Informatie en communicatie, Financiële diensten en een deel van de Zakelijke diensten.

Het onderzoek
De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021 zijn gemaakt door SEO Economisch Onderzoek, Vrije Universiteit Amsterdam, TNO, CE Delft en Studio Infograph. SEO schreef hoofdstuk 2 (Bevolking en arbeidsmarkt), het grootste deel van hoofdstuk 3 (Structuur en concurrentiekracht) en een deel van hoofdstuk 4 (Deelregio’s van de MRA in vogelvlucht).

Methode
Het onderzoek beschrijft en analyseert cijfers en trends. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en van ander onderzoek. Er zijn voorspellingen van de economie van de Metropoolregio gemaakt door voorspellingen voor Nederland als geheel te ‘vertalen’ naar de Metropoolregio, op basis van de sectorale samenstelling en bestaande trends.

Bestanden