Het Nationaal Groeifonds bevat twintig miljard euro en wordt onder andere ingezet voor bereikbaarheid en innovatie. SEO heeft meerdere van deze voorstellen in opdracht van de beoordelingscommissie Nationaal Groeifonds geanalyseerd. Carl Koopmans heeft vier voorstellen voor grootschalig openbaar vervoer geanalyseerd, en een voorstel om rivieren beter bevaarbaar te maken. Erik Brouwer en Christiaan Behrens hebben een analyse gemaakt van de vijf Innovatie-voorstellen in deze eerste ronde van het Nationaal Groeifonds.

Zie ook:
SEO-adviezen over bereikbaarheidsprojecten Nationaal Groeifonds
Beoordeling onderbouwing bbp-effecten R&D&I voorstellen