Team

Claudio Corte Coi

Claudio is onderzoeker bij SEO. Als lid van het cluster Internationale Economie richt hij zich op internationaal macro-economisch onderzoek en evaluaties van internationale ontwikkelingsprogramma’s. In zijn werk bij SEO past Claudio state-of-the-art kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden toe op toegepaste economische onderzoeksvragen en evaluaties. Hij heeft zich onder meer beziggehouden met de beoordeling van de effectiviteit en efficiëntie van macro-economische beleidshervormingen; subsidies en minimumprijzen; en programma’s voor capaciteitsontwikkeling van het IMF en de Wereldbank.

Voordat hij bij SEO kwam, werkte Claudio een jaar bij de Europese Centrale Bank, waar hij de effecten van niet-conventionele monetaire beleidsinstrumenten die tijdens de COVID-19-pandemie werden ingevoerd op het leengedrag van banken in de eurozone analyseerde. Hij werkte eerder ook als bedrijfsanalist voor verschillende FinTech- en productiebedrijven in Europa. Claudio heeft een master in Economie met een specialisatie in Internationaal en Macro-economisch Beleid van de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarnaast heeft hij een masterdiploma in natuurkunde aan de universiteit van Bologna (Italië).

Wilt u weten wat Claudio voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

c.cortecoi@seo.nl

06 8714 2141