Team

Devi Brands

Devi Brands is onderzoeker mededinging en innovatie bij SEO Economisch Onderzoek. Voordat Devi in dienst trad bij SEO werkte hij als promovendus aan de Vrije Universiteit Amsterdam op de afdeling Ruimtelijke Economie. Tijdens zijn promotieonderzoek heeft hij expertise opgebouwd op het gebied van het verzamelen en beheren van data, het opzetten van experimenten, en verschillende econometrische technieken om data kwantitatief te analyseren.

Na zijn bachelor aan de Universiteit van Amsterdam heeft Devi twee masters afgerond aan de Vrije Universiteit, ‘Spatial, Transport and Environmental Economics’ en ‘Earth Science and Economics’ (cum laude). De masterscripties voor beide masters gingen over het effect van een milieubelasting op inkomensongelijkheid. Tijdens zijn daaropvolgende promotieonderzoek heeft Devi zich beziggehouden met het gedrag van weggebruikers en verschillende vormen van beleid die dit gedrag beïnvloeden.

Wilt u weten wat Devi voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

d.brands@seo.nl

020 525 1632