Team

Devi Brands

Devi Brands is gepromoveerd econoom en werkt als onderzoeker bij SEO Economisch Onderzoek binnen het cluster Mededinging, Luchtvaart en Innovatie. Tijdens zijn promotieonderzoek aan de Vrije Universiteit Amsterdam heeft hij expertise opgebouwd op het gebied van het verzamelen en beheren van data, het opzetten van experimenten, en verschillende econometrische technieken om data kwantitatief te analyseren.

Na zijn bachelor aan de Universiteit van Amsterdam heeft Devi twee masters afgerond aan de Vrije Universiteit, ‘Spatial, Transport and Environmental Economics’ en ‘Earth Science and Economics’ (cum laude). De masterscripties voor beide masters gingen over het effect van een milieubelasting op inkomensongelijkheid. Tijdens zijn daaropvolgende promotieonderzoek heeft Devi zich beziggehouden met het gedrag van weggebruikers en verschillende vormen van beleid die dit gedrag beïnvloeden.

Wilt u weten wat Devi voor uw organisatie kan betekenen? Neem dan direct contact met hem op:

d.brands@seo.nl