Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Kunde, kosten en keuzes; Evaluatie 30%-regeling, extraterritoriale kostenregeling & partiële buitenlandse belastingplicht 2016-2022

De 30%-regeling trekt kennismigranten aan en levert daarmee een bijdrage aan het vestigingsklimaat. De ETK-regeling is deels doeltreffend in het vergoeden van werkelijke kosten voor buitenlandse werknemers.

Arbeidsmarkt Doorrekening van beleid en ramingen

2024-78

Rapport

Evaluatie landbouwvrijstelling

De landbouwvrijstelling is doeltreffend noch doelmatig en kan ook niet gerechtvaardigd worden uit het realiseren van (eventueel wenselijke) neveneffecten. Afschaffing is de logische en uitvoerbare beleidsoptie.

2024-13

Rapport

Beleidsdoorlichting artikel 3 woningmarkt 2015-2021

Het woningmarktbeleid richt zich op de betaalbaarheid, vraaggerichtheid en toegankelijkheid. Dit onderzoek beoordeelt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid.

Woningmarkt

2023-89

Rapport

Geven en nemen. Evaluatie giftenaftrek 2016-2021

De giftenaftrek is een belastingvoordeel om giften te stimuleren. Deze maatregel is wel doeltreffend, maar niet doelmatig. Dit onderzoek verkent ook beleidsopties voor een doelmatige stimulering van giften.

2024-25

Rapport

Strategic board decision-making. A pilot classroom experiment in executive compensation

Pay incentives affect group strategy discussions and decisions. Using a pilot classroom experiment with MBA students, we find that boards change their strategies based on incentives.

2024-15

Rapport

Scenario-analyse plafondbedragen diergezondheidszorg

Het Diergezondheidsfonds (DGF) dekt de kosten van bewaking, crisisparaatheid, en bestrijding van aangewezen dierziekten. Tot een plafondbedrag worden de kosten hiervoor via de DGF-heffing bij de landbouwsector gelegd. De hoogte van deze heffing is niet bepalend voor de financiële resultaten van landbouwbedrijven tijdens een dierziekteuitbraak. Prijs- en afzeteffecten tijdens een uitbraak hebben grotere gevolgen.

Finance

2023-119

Rapport

Arbeidsmarktkrapte batterijsector

Door de energietransitie is er een groeiende behoefte aan batterijen. De innovatieve Nederlandse batterijsector kan hieraan bijdragen, maar arbeidsmarktkrapte vormt een rem op de groei van de sector. Dit rapport schat de krapte in en biedt oplossingsrichtingen.

2023-61

Rapport

Dutch Corporate Climate Responsibility Monitor 2023

SEO beoordeelt de klimaatplannen van zeven financiële instellingen.

2023-109

Rapport

Hoge buffers, lage drempels. Evaluatie borgtochtpremiemethodiek NHG

Om gebruik te maken van de Nationale Hypotheek Garantie moeten woningkopers een premie betalen. SEO heeft de methodiek om deze premie te berekenen geëvalueerd en doet 10 aanbevelingen om dit te verbeteren.

Finance

2023-85

Rapport

Gebruik van markt- en beleidswaarde in de praktijk

Woningcorporaties hanteren sinds 2018 twee begrippen om de waarde van het vastgoed te bepalen: marktwaarde en beleidswaarde. Het gebruik van deze waardebegrippen heeft geleid tot meer transparantie en verbeterde datakwaliteit, maar hebben ook knelpunten die de toepasbaarheid belemmeren.

Finance

2022-140