Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Inzet van andere professionals voor de aanpak van het lerarentekort

De regeling Andere dag- en weekindeling G5 is een maatregel ter bestrijding van het lerarentekort, waarmee scholen uit de G5 een deel van de onderwijstijd konden laten invullen door andere professionals dan de bevoegde leerkracht. Dit is het eindrapport van monitoring en evaluatie van de regeling.

Onderwijs

2024-62

Rapport

Doelstellingenmonitor passend onderwijs

De doelstellingenmonitor passend onderwijs volgt de voortgang op de zeven doelstellingen van de Verbeteraanpak. Dit rapport bevat de resultaten van de tweede meting.

Onderwijs

2024-42, 2024-43

Rapport

Een goede start voor Oekraïners?

Door de toestroom van Oekraïense ontheemden hebben schoolbesturen aanvullende mogelijkheden gekregen om het onderwijs voor deze leerlingen vorm te geven (Wet TOV). Dit onderzoek bekijkt de situatie rondom het onderwijs aan Oekraïners in den brede, en de Wet TOV in het specifiek.

Onderwijs

2024-22

Rapport

Versterking van de startpositie op de arbeidsmarkt

Jongeren met een migratieachtergrond worden geconfronteerd met belemmeringen bij de overgang van onderwijs naar de arbeidsmarkt. Dit onderzoek richt zich op het evalueren van (acht) interventies om de arbeidsmarkttoetreding van mbo-afgestudeerden met een migratieachtergrond te verbeteren.

2023-70, 2023-72, 2023-90, 2024-06, 2024-09, 2024-10

Rapport

Onderwijsaanpassingen voor begaafden

Onderwijsaanpassingen voor begaafde leerlingen in het primair onderwijs lijken een langetermijneffect te hebben.

Onderwijs

2023-52

Rapport

Doorlopende leerroutes VMBO-MBO 2014-2022

Dit rapport betreft de eindmeting van de monitor vakmanschap-, technologie- en beroepsroute, inclusief een eerste blik op de daaruit voortgekomen leerroutes.

Onderwijs

2023-113

Rapport

Implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs. Vijfde meting in het funderend onderwijs

De implementatiemonitor Nationaal Programma Onderwijs volgt de inzet van de middelen die scholen in het funderend onderwijs ontvangen voor de aanpak van achterstanden.

Onderwijs

2023-152

Rapport

Leerkrachten in de Zaanstreek

Inzicht in het lerarenbestand, de in- en uitstroom van leraren en de toestroom vanuit de pabo voor de schoolbesturen in de Zaanstreek.

Onderwijs

2023-114

Rapport

Macrodoelmatigheid BITM UVA-EB

UvA-EB is voornemens een nieuwe masteropleiding Business Information Technology Management (BITM) op te richten. Uit onderzoek van SEO blijkt dat er grote arbeidsbehoefte is naar afgestudeerden van de opleiding. SEO adviseert daarom positief over de macrodoelmatigheid van de nieuwe opleiding BITM.

Onderwijs

2023-29

Rapport

De opleidingen van de FEB in nationaal perspectief

Dit is een verkorte versie van het eindrapport ten behoeve van het delen van de resultaten op basis van CBS Microdata.

Onderwijs

2023-02B