Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Macrodoelmatigheid BITM UVA-EB

UvA-EB is voornemens een nieuwe masteropleiding Business Information Technology Management (BITM) op te richten. Uit onderzoek van SEO blijkt dat er grote arbeidsbehoefte is naar afgestudeerden van de opleiding. SEO adviseert daarom positief over de macrodoelmatigheid van de nieuwe opleiding BITM.

Onderwijs

2023-29

Rapport

De opleidingen van de FEB in nationaal perspectief

Dit is een verkorte versie van het eindrapport ten behoeve van het delen van de resultaten op basis van CBS Microdata.

Onderwijs

2023-02B

Rapport

Monitor Corporate Governance Code Boekjaar 2021

Net zoals in eerdere nalevingsonderzoeken leven ook in boekjaar 2021 de meeste beursvennootschappen de Corporate Governance Code na. Ook zoals in eerdere jaren bestaan in deze naleving en de kwaliteit van toelichting verschillen, met name tussen vennootschappen met een notering binnen en buiten Nederland, en tussen kleinere en grotere vennootschappen.

Corporate Governance

2022-105