Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Problematische schulden; Internationale verkenning beleidsinterventies

Dit onderzoek bevat de wet- en regelgeving omtrent problematische schulden in België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden. Deze inzichten bieden inspiratie en lessen voor het Nederlandse beleid.

Sociale zekerheid en pensioenen Gemeentelijk en regionaal beleid

2024-64

Rapport

Evaluatie fiscale ondernemerschapsregelingen

Kern van deze evaluatie is het beoordelen van de doeltreffendheid en doelmatigheid van in totaal acht verschillende fiscale regelingen voor ondernemers die inkomstenbelasting betalen over de winst uit onderneming (IB-ondernemers).

Arbeidsmarkt Finance

2024-74

Rapport

International Best Practices in Social Security Systems

Dit onderzoek bevat zes casestudy’s die inspiratie en lessen bieden op het gebied van sociale zekerheid voor het Nederlandse beleid. Voor de zes casestudy’s geldt dat elk onderzochte sociale zekerheid stelsel afruilen kent tussen doelmatigheid, doeltreffendheid en uitvoerbaarheid.

Sociale zekerheid en pensioenen

2024-23

Rapport

Sociale zekerheid Curaçao

Het stelsel van sociale zekerheid en pensioenen in Curaçao kan gemoderniseerd en versterkt worden. Dit is ook nodig vanwege de vergrijzing van de bevolking. In het onderzoek worden praktische beleidsopties gepresenteerd en doorgerekend.

Sociale zekerheid en pensioenen

2024-72a, 2024-72b, 2024-72c, 2024-72d en 2024-72e

Rapport

Resultaten van 10 jaar cultuureducatiebeleid

Dit rapport beschrijft de resultaten van 10 jaar cultuureducatiebeleid in de periode 2013-2022 en doet aanbevelingen voor toekomstig cultuureducatiebeleid.

Onderwijs

2023-108

Rapport

Naar een systeem van leerrechten

De invoering van een systeem van individuele leerrechten vraagt om zorgvuldige uitvoering, bij voorkeur een kleinschalige opzet die bij gebleken succes kan worden opgeschaald.

2023-137

Rapport

Zelfstandig professionals

De extra maatschappelijke baten van de 110 duizend gespecialiseerde en hoogopgeleide zelfstandig professionals in Nederland is circa 4,4 miljard euro per jaar.

Arbeidsmarkt

2023-129

Discussion paper

Minimum income schemes in Europe

This study describes and compares minimum income schemes in five European countries: Belgium (Flanders), Denmark, France, Germany, and the United Kingdom. It considers minimum income schemes aimed at three groups: persons of working age, pensioners, and households with children. We describe the structure of the minimum income schemes in these countries, their shares of recipients, their non-take-up, and we reconstruct the effective minimum income level that these minimum income schemes provide.

Sociale zekerheid en pensioenen

101

Rapport

Sociaal minimum: beschrijvende analyse voor vijf Europese landen

Dit onderzoeksrapport beschrijft het sociaal minimum in vijf Europese landen: België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat in op de relevante sociale zekerheidsregelingen en de prestaties van het sociale zekerheidsstelsel met betrekking tot armoede.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-37

Rapport

Doelen en effectiviteit van de alleenstaande ouderkop in het kindgebonden budget

De invoering van de Alleenstaande ouderkop (ALO-kop) heeft geleid tot minder armoede onder alleenstaande ouders en minder financiële belemmering om vanuit de bijstand aan het werk te gaan. De ALO-kop voorziet niet in de noodzakelijke kosten van het bestaan van een beperkte groep kwetsbare alleenstaande ouders.

Sociale zekerheid en pensioenen

2023-51