Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Arbeidsmarktkrapte batterijsector

Door de energietransitie is er een groeiende behoefte aan batterijen. De innovatieve Nederlandse batterijsector kan hieraan bijdragen, maar arbeidsmarktkrapte vormt een rem op de groei van de sector. Dit rapport schat de krapte in en biedt oplossingsrichtingen.

2023-61

Rapport

Invoeringstoets Wet open overheid

Een jaar na invoering van de Wet open overheid (Woo) heeft SEO de knelpunten, best practices en neveneffecten van de Woo onderzocht. Deze Invoeringstoets wijst op problemen bij de uitvoering van de Woo en doet aanbevelingen om de uitvoering te verbeteren.

2023-132

Rapport

Koop en doorverkoop van toegangskaarten

SEO onderzoekt de tweedehands markt voor tickets.

2023-92

Rapport

Hoge buffers, lage drempels. Evaluatie borgtochtpremiemethodiek NHG

Om gebruik te maken van de Nationale Hypotheek Garantie moeten woningkopers een premie betalen. SEO heeft de methodiek om deze premie te berekenen geƫvalueerd en doet 10 aanbevelingen om dit te verbeteren.

2023-85

Rapport

Solar mobility

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft SEO gevraagd onderzoek te doen naar de solar mobility sector. Het onderzoek richt zich om de haalbaarheid van mobile toepassingen van zonnepanelen en laat zien dat de sector perspectief heeft. Nederlandse bedrijven die actief zijn in de sector hebben een goede uitgangspositie voor verdere groei.

2023-47

Rapport

De markt voor kinderopvang

Het ministerie van SZW heeft SEO verzocht om de markt voor kinderopvang in kaart te brengen. Het onderzoek richt zich primair op de rol van van private equity (PE) in de kinderopvangmarkt. Ten opzichte van non-profitorganisaties heeft PE hogere prijzen, een groter aanbod in bovengemiddelde wijken en minder vaak tekortkomingen bij inspecties.

2023-38