Op 30 november presenteerden onderzoekers Koen van der Ven en Henri Bussink over het jaarlijkse onderzoek Studie & Werk op de Graduate Tracking Peer Learning Event van de DG Employment, Social Affairs & Inclusion van de Europese Commissie. Koen en Henri vertelden hoe dit onderzoek gebruikmaakt van administratieve microdata van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) over diploma’s, banen en lonen om (de ontwikkeling in) de arbeidsmarktpositie van recent afgestudeerden in kaart te brengen en wat deze informatie zegt over de vraag naar toekomstige vaardigheden. Zij lieten zien hoe de duur tot een volwaardige baan over de tijd verandert en onder andere afhangt van het onderwijsniveau (mbo vs. hbo), de opleidingsrichting (techniek/zorg vs. economie) en het type onderwijs (bol vs. bbl).

Zie hier voor meer informatie over Studie & Werk voor het mbo en ho.