Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Quickscan MKB financiering

MKB-ondernemingen vormen een essentieel deel van de Nederlandse economie. Ondanks dat MKB-ondernemingen zo’n centrale rol in de Nederlandse economie spelen is er geen overkoepelend beeld van de aanbodzijde van de financieringsmarkt van het MKB. Dit onderzoek onderneemt stappen om tot een beter overzicht van de MKB-financieringsmarkt te komen.

2023-25

Rapport

Evaluatie energie-innovatie regelingen

SEO evalueert de economische impact van de Energie-Innovatieregelingen.

2023-03

Rapport

Benchmark luchthavengelden en overheidsheffingen

SEO heeft in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het prijsniveau op Schiphol vergeleken met dat van twaalf concurrerende luchthavens.

2023-31

Rapport

Up in the air

In deze analyse voorspelt SEO Economisch Onderzoek de veranderingen in prijzen, vraag, CO2-uitstoot en lekkage voor vluchten die de EER verlaten als gevolg van de uitbreiding van het EU-ETS-bereik. Onder meer een extra stijging van de ticketprijzen en een verdere verschuiving van passagiers naar nabijgelegen concurrerende niet-EER-hubluchthavens wordt hierin voorspeld. De voorgestelde update van de EU-ETS verlaagt de CO2-emissies vanuit luchtvaart, maar versterkt concurrentieverstoring en koolstoflekkage.

2022-95