Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Uitzendmonitor

De Uitzendmonitor beschrijft de omvang en ontwikkeling van de populatie uitzendkrachten en uitzendbanen over de periode 2007-2022 en geeft inzicht in de allocatie- en opstapfunctie van uitzendwerk.

2024-19

Rapport

Internationale alumni Economie en Bedrijfskunde

SEO heeft onderzoek gedaan naar de blijfkansen van Internationale alumni Economie en Bedrijfskunde. Deze notitie geeft een beknopt overzicht van de resultaten op basis van onderzoek met de CBS Microdata.

2024-33

Rapport

Ruimere werkmogelijkheden asielzoekers

Ruimere werkmogelijkheden voor asielzoekers leiden tot substantiƫle maatschappelijke baten waar nauwelijks extra maatschappelijke kosten tegenover staan.

2024-34

Rapport

Duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten

Dit onderzoek geeft een up-to-date en breed beeld van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. De duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten is op verschillende vlakken minder ontwikkeld dan bij andere werknemers. Dit geldt in sterkere mate voor niet-Nederlandse uitzendkrachten.

2023-139

Rapport

Minder internationale studenten economie en bedrijfskunde. Effecten, kosten en baten

Minder internationale studenten kost meer dan het oplevert.

Doorrekening van beleid en ramingen Woningmarkt

2024-31

Rapport

Maatwerk in scholing en ontwikkeling

Dit rapport bevat de evaluatie van de subsidieregeling voor sectoraal maatwerk binnen het crisisprogramma Nederland leert door.

2024-16

Rapport

Niet-gebruik van het loonkostenvoordeel

Er is een hoog niet-gebruik van loonkostenvoordelen. Dit onderzoek gaat in op de kenmerken van werkgevers die geen gebruik maken van loonkostenvoordelen maar daar wel recht op hebben, bekijkt welke redenen er zijn voor dit niet-gebruik en doet suggesties voor verbetermogelijkheden.

2023-144

Rapport

Arbeidsmarktonderzoek waterstoftransitie

SEO en CE Delft brengen de arbeidsmarkt van de waterstoftransitie in kaart.

2023-131

Rapport

Arbeidsmarktkrapte

Bij de aanpak van arbeidsmarktkrapte kunnen innovatie en investeringen in vakmanschap elkaar versterken.

2023-106

Rapport

Effecten persoonlijke dienstverlening WW naar migratieachtergrond

WW-klanten met een migratieachtergrond lijken door persoonlijke dienstverlening en/of handhaving vaker dan gemiddeld het werk te hervatten en uit de WW te stromen, maar deze verschillen zijn beperkt en door statistische onzekerheid omgeven.

2023-68