Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Effecten persoonlijke dienstverlening WW naar migratieachtergrond

WW-klanten met een migratieachtergrond lijken door persoonlijke dienstverlening en/of handhaving vaker dan gemiddeld het werk te hervatten en uit de WW te stromen, maar deze verschillen zijn beperkt en door statistische onzekerheid omgeven.

Arbeidsmarkt Sociale zekerheid en pensioenen

2023-68

Rapport

Uitzendmonitor 2022 Light

Deze nieuwe versie van de Uitzendmonitor beschrijft de omvang en ontwikkeling van uitzendwerk over de periode 2007-2021 (alleen tabellen en figuren).

2023-12

Rapport

Arbeidsaanbod infrasector

Dit onderzoek brengt voor de infrasector het huidige en het verwachte toekomstige arbeidsaanbod vanuit opleidingen, zijinstroom en arbeidsmigratie in beeld.

2023-11

Rapport

Evaluatie Nederland Leert Door

In het kader van een breed steun- en herstelpakket voor de bestrijding van de economische gevolgen van de coronacrisis, introduceerde het kabinet een pakket om scholing en ontwikkeling te stimuleren: het crisisprogramma Nederland Leert Door (kortweg: NL Leert Door).

Onderwijs

2022-112

Rapport

Langetermijneffecten van persoonlijke dienstverlening in WW; Effecten op kans op werk en uitstroom uit WW 30 maanden na WW-instroom

Persoonlijke dienstverlening door UWV heeft voor WW-klanten een significant positief effect op het vinden van werk en uitstroom uit de WW ten opzichte van alleen de basisdienstverlening.

2022-57

Rapport

Ervaringen met persoonlijke dienstverlening door UWV in de WW

Persoonlijke dienstverlening heeft in vergelijking met alleen online dienstverlening een positieve invloed op de intentie, kwaliteit en intensiteit van het werkzoekgedrag van WW-klanten. De inzet van persoonlijke dienstverlening zorgt daarnaast ook voor een grotere klanttevredenheid.

2020-08

Rapport

Effecten van persoonlijke dienstverlening op kans op werk en uitstroom uit de WW

Persoonlijke dienstverlening van UWV voor WW-klanten leidt twaalf maanden na instroom in de WW tot een grotere baankans en een lager beroep op de WW. Vooral bij WW-klanten met een relatief hoge werkhervattingskans neemt de baankans toe als gevolg van persoonlijke dienstverlening.

2021-17

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Onderwijs
Rapport

Digitale werving en selectie

In de wervingsfase is het (indirect) gebruik van algoritmes de standaard, doordat werkgevers veelvuldig via sociale media of online HR-platforms vacatures verspreiden of actief naar kandidaten zoeken. Ruim één op de tien (vooral grotere) werkgevers zet algoritmes in bij het selecteren en beoordelen van kandidaten via geautomatiseerde voorselecties en/of (competentie)testen.

2022-62

Rapport

Arbeidsmigratie in 2030

Aantal arbeidsmigranten in Nederland is de laatste jaren sterk gestegen en zal, afhankelijk van welk scenario men kiest, tot 2030 verder stijgen tot 850 duizend of 1,2 miljoen werknemers.

2022-61