Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Arbeidsmigratie in 2030

Aantal arbeidsmigranten in Nederland is de laatste jaren sterk gestegen en zal, afhankelijk van welk scenario men kiest, tot 2030 verder stijgen tot 850 duizend of 1,2 miljoen werknemers.

Arbeidsmarkt

2022-61

Rapport

Posted workers to the Netherlands

Binnen een Europees onderzoeksconsortium, brengt dit landenrapport de omvang, kenmerken en impact van intra-EU-detachering naar Nederland in kaart.

Arbeidsmarkt

2022-52

Rapport

Uitzendmonitor 2021

De Uitzendmonitor 2021 beschrijft de omvang en ontwikkeling van uitzendwerk en gaat specifiek in op de rol van de uitzendbranche tijdens de covid -pandemie.

Arbeidsmarkt

2022-28

Rapport

Goed werkgeverschap voor kortverblijvende arbeidsmigranten

Uit een representatieve enquête blijkt dat de meerderheid van kortverblijvende arbeidsmigranten in Nederland overwegend te maken heeft met goed werkgeverschap, bij een minderheid is dat op meerdere aspecten niet het geval.

Arbeidsmarkt

2022-14

Rapport

De impact van de coronapandemie op de overgang onderwijs-arbeidsmarkt

De baankansen van starters zijn hersteld tot op het niveau van voor de coronapandemie, maar de ongelijkheid in baankansen tussen opleidingsniveaus is toegenomen. Daarnaast stellen 23 duizend jongeren hun arbeidsmarktintrede uit. Hierdoor daalt het aanbod op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat het aantal nieuwe banen van jongeren is afgenomen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-49

Rapport

Verkenning effecten tweede verhoging van wettelijk minimum(jeugd)loon per 1 juli 2019

Weinig kortetermijneffecten door tweede verhoging wettelijk minimumloon op werkgelegenheid en onderwijsdeelname jongeren

Arbeidsmarkt

2020-80

Rapport

Evaluatie ramingsmodel Capaciteitsorgaan

SEO heeft de werking van het ramingsmodel van het Capaciteitsorgaan geëvalueerd. In dit ramingsmodel wordt de benodigde opleidingscapaciteit voor opleidingen voor zorgprofessionals bepaald.

Arbeidsmarkt Zorg

2020-78

Rapport

Eindevaluatie MKB!dee 2018

Deze evaluatie gaat in op de doeltreffendheid en doelmatigheid van deze regeling. Tevens wordt advies gegeven over de voortzetting van de regeling.

Arbeidsmarkt Onderwijs Innovatie Duurzaamheid

2020-26

Rapport

Evaluerend advies Techniekpact 2013-2020

Dit rapport bevat het evaluerend advies over het Techniekpact, uitgevoerd ten behoeve van een toekomstig kabinet.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-49

Rapport

De kosten en baten van een RI&E voor MKB-werkgevers

Op termijn zijn de baten van het hebben van een actuele RI&E voor MKB-werkgevers waarschijnlijk hoger dan de kosten. Het hebben van een RI&E hangt positief samen met het nemen van maatregelen omtrent arbeidsveiligheid.

Arbeidsmarkt

2019-103