Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Uitzendmonitor 2022 Light

Deze nieuwe versie van de Uitzendmonitor beschrijft de omvang en ontwikkeling van uitzendwerk over de periode 2007-2021 (alleen tabellen en figuren).

2023-12

Rapport

Arbeidsaanbod infrasector

Dit onderzoek brengt voor de infrasector het huidige en het verwachte toekomstige arbeidsaanbod vanuit opleidingen, zijinstroom en arbeidsmigratie in beeld.

2023-11

Rapport

Oplossingen voor arbeidsmarktkrapte

Oplossingen voor arbeidsmarktkrapte liggen in het stimuleren van arbeidsmobiliteit, het inzetten van onbenut arbeidspotentieel en de groei van arbeidsproductiviteit.

2023-16

Rapport

Skills gap in de technologische sector

Technologische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen elkaar snel op, wat van invloed is op skills die medewerkers moeten beheersen om hun werkzaamheden optimaal uit te kunnen voeren. De benodigde skills zijn echter niet altijd (volledig) aanwezig bij werknemers, waardoor een skills gap ontstaat. Dit onderzoek biedt inzicht in de inhoud, omvang en gevolgen van de skills gap in de technologische sector.

2022-75

Rapport

Arbeidsmarktkrapte technici

Structurele krapte aan technici niet alleen meer op te lossen door vergroting van het aanbod, ook de arbeidsvraag dient te worden beperkt.

2022-82

Rapport

Benchmark jongeren in de bijstand

De benchmark biedt gemeenten informatie over de duurt tot uitstroom, uitstroomrichting en duurzaamheid van uitstroom van jongeren in de bijstand. Dat maakt het mogelijk voor gemeenten om voor verschillende bijstandsgerechtigden en interventies de uitkomsten van re-integratieactiviteiten te benchmarken: stromen de jongeren die deelnemen sneller, vaker en duurzamer uit de uitkering dan gemiddeld in de gemeente?

2022-97

Discussion paper

The causal effect of paternity leave on the gender earnings gap: evidence from the Netherlands

This paper analyses the causal impact of paternity leave on the household income shares of mothers. We conclude that that paternity leave does not improve the mother’s income share and, in that sense, does not reduces the gender earnings gap.

97

Rapport

Doorrekening voorstellen Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds

SEO Economisch Onderzoek heeft in 2021 en 2022 de economische en maatschappelijke effecten van een aantal projecten binnen de pijler Kennisontwikkeling van het Nationaal Groeifonds doorgerekend.

Onderwijs Kosten-batenanalyse

2021-98 t/m 2021-104, 2023-04, 2023-06

Rapport

Uitzendmonitor 2021

De Uitzendmonitor 2021 beschrijft de omvang en ontwikkeling van uitzendwerk en gaat specifiek in op de rol van de uitzendbranche tijdens de covid -pandemie.

2022-28

Rapport

De impact van de coronapandemie op de arbeidsmarktpositie van jonge werkenden

Baankansen jonge werkenden zijn hersteld, mobiliteit in meest getroffen sectoren is toegenomen

Onderwijs

2021-71, 2021-126, 2022-108