Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Arbeidsbesparende innovaties in de energietransitie

Arbeidsbesparende innovaties verminderen personeelskrapte in de energietransitie. Het huidige innovatiebeleid richt zich echter beperkt op dergelijke innovaties, terwijl hier wel kansen liggen.

Arbeidsmarkt Duurzaamheid en klimaat Innovatie

2024-45, 2024-46, 2024-47, 2024-48 2024-49

Rapport

Monitor Genderdiversiteit 2023: een zichtbaar verschil

Diversiteit en inclusie. Het zijn twee aparte begrippen, maar kunnen niet zonder elkaar. In termen van genderdiversiteit spreken we dit jaar van een ‘zichtbaar verschil’: het gemiddelde aandeel vrouw in de top van de (semi)publieke sector steeg van 37 naar 39 procent. Toch valt op het gebied van een inclusieve cultuur en leiderschap nog op veel plekken winst te behalen. Het themaonderzoek van de Monitor Genderdiversiteit 2023 biedt hiervoor een aantal praktische handvatten.

2024-05

Rapport

Uitzendmonitor

De Uitzendmonitor beschrijft de omvang en ontwikkeling van de populatie uitzendkrachten en uitzendbanen over de periode 2007-2022 en geeft inzicht in de allocatie- en opstapfunctie van uitzendwerk.

2024-19

Rapport

Duurzame inzetbaarheid uitzendkrachten

Dit onderzoek geeft een up-to-date en breed beeld van de duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten. De duurzame inzetbaarheid van uitzendkrachten is op verschillende vlakken minder ontwikkeld dan bij andere werknemers. Dit geldt in sterkere mate voor niet-Nederlandse uitzendkrachten.

2023-139

Rapport

Inkomenspositie na WW-uitstroom; Onderzoek naar de inkomenspositie van WW-uitstromers in de periode 2018-2021

Personen die de WW verlaten stromen in de eerste twaalf maanden het vaakst naar werk in loondienst.

2023-159

Rapport

In- en uitstroom WW 2016-2022; Vaststelling dynamiek (PA)WW-gerechtigden

Sinds 2021 neemt het aantal nieuwe WW-uitkeringen sterk af en is inmiddels lager dan voor de coronapandemie.

2023-158

Rapport

Een zichtbaar verschil

Genderdiversiteit in de top gaat over de verdeling van mannen, vrouwen en non-binaire personen in topposities. Jaarlijks brengt SEO voor de (semi)publieke top de verdeling in kaart. In 2023 is de tweede monitoringsrapportage verschenen.

2023-115

Rapport

Arbeidsmarktkrapte

Bij de aanpak van arbeidsmarktkrapte kunnen innovatie en investeringen in vakmanschap elkaar versterken.

2023-106

Rapport

Tussenpoos ketenbepaling bij uitzendkrachten

Verlenging van de tussenpoos zorgt ervoor dat uitzendkrachten minder vaak en later terugkeren in een uitzendcontract bij dezelfde uitlener.

2023-65

Rapport

Tussenpoos ketenbepaling

Ongeveer 85 procent van alle draaideurconstructies vindt plaats binnen 18 maanden na uitstroom uit een keten van tijdelijke contracten.

2023-43