Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

Marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen.

Mededinging

2023-75

Rapport

Handreiking model brede stresstest gemeente Amsterdam

Met het stresstestmodel van SEO brengt de gemeente Amsterdam de impact van verschillende soorten crises op de gemeentelijke financiën in beeld. Het model toont dat de financiële positie het meest onder druk komt te staan bij een overstroming of een combinatie van sterke rentestijging en prijsdaling. Het bruto regionaal product en de werkgelegenheid worden het hardst geraakt bij een pandemie of overstroming.

Gemeentelijk en regionaal beleid Doorrekening van beleid en ramingen

2023-23

Rapport

Invoeringstoets Wet open overheid

Een jaar na invoering van de Wet open overheid (Woo) heeft SEO de knelpunten, best practices en neveneffecten van de Woo onderzocht. Deze Invoeringstoets wijst op problemen bij de uitvoering van de Woo en doet aanbevelingen om de uitvoering te verbeteren.

Governance

2023-132

Rapport

Koop en doorverkoop van toegangskaarten

SEO onderzoekt de tweedehands markt voor tickets.

Mededinging

2023-92

Rapport

Evaluatie CAL

SEO evalueert de Commissie AWACS Limburg.

2023-116

Rapport

Benchmark Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) 2022

In opdracht van de Vereniging Veiligheidsdomein Nederland (VVNL) heeft SEO Economisch Onderzoek de ontwikkelingen, zoals omzet, werknemers en type opdrachten, in het veiligheidsdomein in 2022 in kaart gebracht.

Mededinging

2023-91

Rapport

Analyse grondafhandeling Schiphol

Dit rapport onderzoekt of een beperking van het aantal grondafhandelaren op Schiphol kan bijdragen aan veiligheid, kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie op Schiphol. Bij een beperking tot drie partijen is de bijdrage aan deze doelen het grootst.

Luchtvaart

2023-76