Onderzoek
Sinds 2010 doet de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding onderzoek naar de Nederlandse markt voor private beroepsopleidingen. Het doel van de monitor is het verkrijgen van inzicht in de ontwikkeling van de markt over een langere termijn. Sinds 2010 voert SEO Economisch Onderzoek dit onderzoek uit. De monitor beslaat zowel enkele ‘harde’ thema’s zoals cijfers over de omzet, het aantal deelnemers aan de opleidingen en het aantal medewerkers van het bedrijf, maar bevat ook ‘zachtere’ thema’s zoals verwachtingen over de toekomst. Daarnaast is er iedere editie ook ruimte voor actuele thema’s die spelen binnen de sector. Zo was er vorige editie ruimte voor extra vragen over corona en zijn er dit jaar vragen opgenomen over het STAP-budget.

Kernvragen:
In deze Marktmonitor komen de volgende kernvragen aan bod:

  • Hoeveel aanbieders van beroepsopleidingen waren er in 2022 actief in de markt?
  • Welke opleidingen zijn er aangeboden?
  • Aan welke branches en beroepssectoren levert men opleidingen?
  • Wat was de gemiddelde omzet in het jaar 2022?
  • Hoeveel personeelsleden werkten er bij de opleiders?

Resultaten:
Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2022 een omzet behaald van circa euro 4,46 miljard. Veel bedrijven zagen hun omzet in 2022 toenemen, en verwachten dat deze stijging doorzet in 2023. Er staan 33.532 opleidingsbedrijven ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Onderzoeksaanpak
De resultaten van het onderzoek zijn verkregen door middel van een webenquête waarvoor 5.800 opleiders in Nederland zijn uitgenodigd. De opleiders zijn geselecteerd op basis van gegevens van de KvK over een zevental branches, het aantal werknemers van de opleiders en de regionale spreiding. De netto respons bedraagt 4,9 procent (282 opleiders).