Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Scholing en training voor werkenden

Scholing en training voor werkenden heeft baat bij een gelijk speelveld tussen publieke en private opleiders

Onderwijs

2022-48

Rapport

Monitor Genderdiversiteit

In opdracht van OCW monitort SEO jaarlijks de genderdiversiteit in de top van de (semi)publieke sector. In 2022 stijgt het aandeel vrouw van 35 naar 37 procent. Tegelijkertijd zien we grote verschillen binnen de sector. Dit benadrukt de noodzaak om verder te kijken dan gemiddelden.

Sociale ongelijkheid

2022-141

Rapport

Investeringsanalyse energietransitie

De investeringsanalyse energietransitie analyseert de investeringen en investerende partijen die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen. Enerzijds toont het onderzoek de investeringen in opgesteld en gepland vermogen tussen 2016 en 2021. Anderzijds biedt het een overzicht van investeringen in onderzoek en ontwikkeling in nieuwe en aanvullende technologieën tussen 2011 en 2021.

Energie Duurzaamheid

2022-114

Rapport

Evaluatie Wettelijke Onderzoekstaak Economische Informatievoorziening (WOT-EI)

SEO evalueert de Wettelijke Onderzoekstaak Economische Informatievoorziening (WOT-EI).

2021-78

Rapport

Evaluatie bijzondere regelingen MRB en BPM

SEO evalueert de bijzondere regelingen in de MRB en BPM.

2022-15 en 2022-60

Rapport

Economische effecten tolkenscenario’s

SEO brengt de (economische) prikkels en de te verwachten effecten in kaart in de tolkenmarkt van vier mogelijke aanpassingen in de huidige aanbestedingssystematiek.

Mededinging en regulering

2022-20

Rapport

Investeringsanalyse duurzame elektriciteit

In de periode 2016-2021 is er voor 12.753 MW aan vermogen voor hernieuwbare elektriciteit bijgekomen. Zonnestroom speelt hierbij een steeds grotere rol: 74 procent van het nieuw opgesteld vermogen is afkomstig van zonnepanelen. Huishoudens spelen met 3.418 MW aan panelen op woningen een belangrijke rol. Naar verwachting verschuift dit beeld de komende jaren door extra windprojecten op zee (die wel al zijn aangekondigd, maar nog niet gegund) met een vermogen van 6.100 MW. Juist in die markt zien we dat met name grote individuele partijen investeren. Vattenfall geldt als de grootste duurzame investeerder.

Energie Duurzaamheid

2022-17

Rapport

Economische beoordeling tweede ronde voorstellen Nationaal Groeifonds

SEO heeft onderzocht of investeringsvoorstellen voor het Nationaal Groeifonds goed zijn onderbouwd. Het Groeifonds is bedoeld om de economische groei op lange termijn te verhogen.

Kosten-batenanalyse Innovatie

2022-29

Rapport

Quickscan genderdiversiteit in de (semi-)publieke sector

Financiële markten

2021-106

Rapport

Marktonderzoek incassobranche

SEO brengt incassomarkt in kaart

Mededinging en regulering

2022-13