Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Schaarse vergunningen en terugverdientijd in de ambulante handel

Een marktkoopman verdient zijn investeringen terug in 12 jaar.

Mededinging en regulering

2021-13

Rapport

Economische effecten van agenda voor eerlijke klimaattransitie

Plan eerlijke klimaattransitie levert extra banen op en een schoner milieu

Duurzaamheid Energie

2021-32

Rapport

MKBA warmtetransitie West-Brabant en Hart van Brabant

SEO Economisch Onderzoek heeft een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) uitgevoerd van de warmtetransitie in de regio’s Hart van Brabant en West-Brabant. De MKBA berekent de kosten en baten van diverse routes naar 100% duurzame warmte in deze regio’s in 2050. In dat jaar is het aardgas in de regio’s volledig uitgefaseerd en bedraagt de besparing van CO2-emissies meer dan 95 procent ten opzichte van 2020.

Kosten-batenanalyse Energie Duurzaamheid

2020-71

Rapport

Efficiencyprikkels in de tariefstructuur voor loodsdiensten

De Loodsenwet wordt op dit moment herzien. Een belangrijk onderdeel van de vernieuwing is de introductie van een efficiencyprikkel in de tariefregulering van de registerloodsen. SEO Economisch Onderzoek heeft de effectiviteit van de voorgestelde efficiencyprikkel onderzocht en vergeleken met enkele alternatieven. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Mededinging en regulering

2020-95

Rapport

Second opinion onderzoeksrapporten salderingsregeling

SEO publiceert second opinion op onderzoeksrapporten salderingsregeling

Duurzaamheid

2020-48

Rapport

Inzicht in de energietransitie binnen de BEL-gemeenten

Onderzoek energietransitie in Blaricum, Eemnes en Laren.

Duurzaamheid Mededinging en regulering

2020-45

Rapport

Impact coronacrisis op de economie van de provincie Groningen en de RGA

De coronacrisis kost de regio Groningen-Assen € 319 miljoen per maand. Dit is 1,2 procent van het bruto regionaal product.

Mededinging en regulering

2020-44

Rapport

De economische impact van het coronavirus in de MRA en Groot-Amsterdam

De coronacrisis heeft sterk negatieve gevolgen voor de economische groei en de werkgelegenheid in Groot-Amsterdam en de MRA.

Mededinging en regulering

2020-37

Rapport

Regulering van de Nederlandse warmtevoorziening

Overheid moet een sturende rol vervullen bij uitrol warmtenetten.

Duurzaamheid

2020-23

Rapport

Financiële gevolgen herinrichting loterijenmarkt

SEO onderzoekt de financiële gevolgen van het afschaffen van het wettelijke monopolie voor de lotto.

Financiële markten Mededinging en regulering

2019-90