Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Arbeidsmarktbehoefte hbo-masters in Noord-Brabant

De groei in het aantal hbo-masterstudenten biedt mogelijkheden voor nieuwe, arbeidsmarktrelevante hbo-masters in het opleidingsaanbod.

Onderwijs Arbeidsmarkt

2021-05

Rapport

Evaluatie Wet Gratis Schoolboeken 2021

De markt voor leermiddelen in het voortgezet onderwijs is volop in beweging.

Onderwijs

2021-88

Rapport

Studie & Werk 2021

De coronapandemie heeft weinig invloed gehad op de startpositie van hbo- en wo’ers die in het studiejaar 2018-2019 afstudeerden.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-69

Rapport

Monitor Associate degree-opleiding

Het aantal Associate degree-studenten en -opleidingen groeit gestaag door.

Onderwijs

2021-02

Rapport

Onderwijsstromen Den Haag in beeld

De kansengelijkheid in het onderwijs in Den Haag lijkt op sommige aspecten toegenomen, maar op andere aspecten juist afgenomen. In vergelijking met de G4 en de rest van het land lijkt de kansengelijkheid in Den Haag beter gewaarborgd te zijn. Dat blijkt uit analyses van diverse relevante indicatoren zoals het schooladvies, de eindtoets en de onderwijsloopbaan in het voortgezet onderwijs en het vervolgonderwijs.

Onderwijs

2020-57

Rapport

Verschillen in arbeidsparticipatie van mbo’ers circa een jaar na afstuderen

Op basis van de verzamelde gegevens is geanalyseerd in hoeverre keuzes, belemmeringen en gedrag bijdragen aan het verklaren van het verschil in arbeidsmarktkansen tussen mbo’ers met een verschillende achtergrond.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-73

Rapport

Intake en zelfselectie voor de lerarenopleidingen

Intakeprocedures bij lerarenopleidingen blijken meer voorspellend voor succes als student dan voor succes als docent.

Onderwijs

2020-81

Rapport

Afgestudeerden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid UvA op de arbeidsmarkt

Driekwart van de recent afgestudeerden van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid heeft één jaar na afstuderen een baan. Het inkomen en type werkgever verschilt tussen afgestudeerden van de zes onderzochte masteropleidingen.

Onderwijs

2020-24

Rapport

Studie & Werk 2020

Afgestudeerde hbo’ers en wo’ers hadden te maken met een gunstige arbeidsmarkt toen begin 2020 het coronavirus uitbrak

Arbeidsmarkt Onderwijs

2020-46

Rapport

Plusscholen Amsterdam: zicht op kansen

Veel studenten die vanwege meervoudige problematiek niet mee kunnen komen in het reguliere mbo behalen bij Plusscholen alsnog een mbo-diploma.

Onderwijs

2020-19