Filters
Zoeken Jaargang
Expertise
Auteur
Type publicatie

Publicaties

Rapport

Macromonitor Nationaal Programma Onderwijs mbo en ho, eerste tussenrapport

Het Nationaal Programma Onderwijs stelt middelen beschikbaar om voor onderwijsinstelling om de gevolgen van de coronapandemie tegen te gaan. Op basis van verschillende kwantitatieve gegevens onderzoeken SEO, ResearchNed, KBA Nijmegen, ROA en Regioplan deze gevolgen. De belangrijkste resultaten van het eerste tussenrapport wijzen uit dat er vooral tijdelijke effecten zijn door de coronapandemie.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2022-137

Rapport

Nieuwkomers in het primair en voortgezet onderwijs

Recente ontwikkelingen in Oekraïne en Afghanistan maken het vraagstuk rondom nieuwkomers in het onderwijs urgenter. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft daarom behoefte aan een compleet beeld van de groepen nieuwkomers binnen het po en vo. Dit onderzoek beoogt een scherper beeld te krijgen van de groepen nieuwkomers, hun onderwijsbehoeften en hoe het onderwijs momenteel het nieuwkomersonderwijs organiseert.

Onderwijs

2022-56

Rapport

Studie & Werk 2022

Hbo- en wo-afgestudeerden die tijdens de coronapandemie de arbeidsmarkt opkwamen (afstudeercohort 2019-2020) hebben beperkt hinder ondervonden van de pandemie.

Onderwijs

2022-88

Rapport

Vooronderzoek pilot alternatief examen Nederlands voor nieuwkomers

Het CE Nederlands blijkt voor nieuwkomers een belemmering om een opleiding te volgen die past bij hun capaciteiten. Drie pilotscholen hebben geëxperimenteerd met alternatieve examens.

Onderwijs

2022-37

Rapport

Arbeidsmarkt van jonge fiscalisten 2022

Academisch geschoolde fiscalisten hebben een sterke arbeidsmarktpositie.

Onderwijs

2022-74

Rapport

Macrodoelmatigheid Business Analytics

De vraag naar universitaire afgestudeerden in Data Science & Business Analytics groeit.

Onderwijs

2019-77

Rapport

De stagemakelaar

Stagemakelaars helpen mbo’ers die in eerste instantie geen stageplek kunnen vinden alsnog aan een stageplek.

Onderwijs

2021-62

Rapport

Naar een betere startpositie op de arbeidsmarkt

De achterstand van mbo’ers met een migratieachtergrond bij de arbeidsmarktintrede is hardnekkig. Mbo-opleidingen en bedrijven zetten zich in om hier verandering in te brengen.

Arbeidsmarkt Onderwijs

2021-64

Rapport

Quickscan 3 Monitor Implementatie Wet invoering Associate degree-opleidingen

Het bekostigde aanbod Ad-opleidingen groeit door, de opleiding trekt diverse typen studenten…

Onderwijs

2022-79

Rapport

Onderwijs buiten het publiek bekostigde mbo

De rol van private organisaties in het publiek bekostigde middelbaar beroepsonderwijs is anders dan in het voortgezet onderwijs.

Onderwijs

2021-119