pagina

Cultuur naar vermogen


Publicatienummer: 2011-32
Auteurs: M. Kerste, J. Poort, N. Rosenboom, J. Weda
Opdrachtgever: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-608-6

Veel instellingen en projecten in de culturele sector worden gesubsidieerd. Daar zijn legitieme redenen voor te geven. Maar nu de sector wordt uitgedaagd alternatieve financieringsbronnen aan te boren, blijken er diverse belemmeringen te bestaan. Subsidies hebben de behoefte aan andere vormen van financiering vaak verdrongen. Ook spreken de culturele en financiële wereld nog onvoldoende elkaars taal. Het bestaande financieringsinstrumentarium van de overheid kent bovendien enkele belemmeringen, waardoor benutting door de culturele sector achterblijft. De creatieve bedrijfstakken zoals de mediasector, architectuur en vormgeving zijn daarbij marktgerichter, maar ook daar valt winst te behalen.

Dit onderzoek beoogt meer zicht te verkrijgen op instrumenten die de culturele en creatieve sector kunnen ondersteunen bij het verwerven van financiering. Het richt zich primair op het generieke instrumentarium van de rijksoverheid en heeft betrekking op de verschillende sectoren binnen de culturele en creatieve sector, te weten erfgoed, musea, podiumkunsten, beeldende kunsten, letteren, film, nieuwe media, vormgeving en architectuur.Categorie: 2011, Nicole Rosenboom