pagina

De waarde van diëtetiek bij ondervoede patiënten in het ziekenhuis


Publicatienummer: 2015-04
Auteurs: R. Scholte & M. Lammers
Opdrachtgever: het Overleg Hoofden Diëtetiek Academische Ziekenhuizen (OHDAZ) en de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-774-8

Dit onderzoek becijfert de maatschappelijke kosten en baten van diëtetiek voor ondervoede patiënten met kanker in het maag-darmstelsel of de longen, patiënten met hoofd-halskanker en voor oudere ziekenhuispatiënten. Voor elke euro die besteed wordt aan diëtetiek voor deze patiënten krijgt de maatschappij € 3,08-€ 22,60 (kanker in maag-darmstelsel of longkanker), € 2,40-€ 4,50 (hoofd-halskanker) en € 1,20-€ 1,90 (ondervoede oudere ziekenhuispatiënten) terug. Indien alle ondervoede patiënten behandeld worden, dan zijn de totale baten per jaar € 4 miljoen-€ 42 miljoen (kanker in maag-darmstelsel of longkanker), € 1,5 miljoen-€ 3,8 miljoen (hoofd-halskanker) en € 15 miljoen-€ 78 miljoen (oudere ziekenhuispatiënten).


Categorie: 2015, Robert Scholte, Marloes Lammers, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid