pagina

Grensoverschrijdend aanbod van personeel


Publicatienummer: 2014-49
Auteurs: E. Berkhout, P. Bisschop & M. Volkerink
Opdrachtgever:
Ministerie van SZW
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-761-8

Zowel het aantal arbeidsmigranten als het aantal flexibele arbeidsrelaties is de laatste jaren duidelijk toegenomen. De stroom arbeidsmigranten lijkt zowel een belangrijke oorzaak alsook het gevolg te zijn van de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt: de nieuwe grenzen van de Europese Unie hebben kostenverlaging (door inzet van arbeidsmigranten) makkelijker gemaakt, terwijl de economische crisis kostenverlaging volgens veel werkgevers onvermijdelijk gemaakt heeft. Door het vrij verkeer van diensten is ongelijke concurrentie ontstaan tussen Nederlandse en buitenlandse bedrijven, met nadelige gevolgen voor binnenlandse werknemers.


Categorie: 2014, Paul Bisschop, Arbeid & Onderwijs