pagina

Keuze vrijheid werkgevers in het tweedepijler pensioen


Publicatienummer: 2015-03
Auteurs:
L. Kok & B. Baarsma
Opdrachtgever: Verbond van Verzekeraars
Uitgever:
SEO Economisch Onderzoek
ISBN:
978-90-6733-769-4

Is het wenselijk dat werkgevers die gebonden zijn aan een bedrijfstakpensioenregeling de vrijheid krijgen te kiezen voor een pensioenuitvoerder? Bij uitkeringsregelingen met een doorsneepremie heeft keuzevrijheid van een pensioenuitvoerder geen zin. De doorsneepremie zorgt voor risicoselectie, waardoor de markt niet goed werkt. Keuzevrijheid van uitvoerder bij een bedrijfstakpensioenregeling op basis van beschikbare premie biedt wel perspectief. Deze kan leiden tot een grotere doelmatigheid in de uitvoering van pensioenregelingen.

Dit staat in een essay dat Lucy Kok en Barbara Baarsma hebben geschreven voor het Verbond van Verzekeraars.


Categorie: 2015, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid