pagina

Per maand of per kWh?


Publicatienummer: 865
Auteur: R. Aalbers, M. de Nooij
Opdrachtgever: Ministerie van Economische Zaken
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 10: 90-6733-320-4 en 13: 978-90-6733-320-7

Dit rapport bepaalt de effecten van de invoering van een capaciteitstarief voor de kosten van het transport van elektriciteit voor kleinverbruikers. Centraal kenmerk van een capaciteitstarief is dat kleinverbruikers niet langer per afgenomen kWh, maar een vast bedrag per aansluiting betalen. In het rapport worden vijf verschillende vormen van het capaciteitstarief vergeleken met het huidige tariefstelsel. 

In de vergelijking zijn de volgende effecten meegenomen: (1) het effect op de kosten van de administratieve processen; (2) de inkomenseffecten; (3) de milieueffecten; (4) de mate van aansluiting bij het kostenveroorzakingsprincipe; (5) het effect op de concurrentie; en (6) de mate waarin een tariefstelsel aansluit bij de principes die ten grondslag liggen aan het belastingstelsel. 

De inkomenseffecten zijn uitgesplitst naar inkomensniveau, leeftijd van de kostwinner en gezinsgrootte. 


Categorie: 2006, Djoerd de Graaf, Arbeid & Onderwijs