pagina

De vraag naar logopedie


Publicatienummer: 2015-15
Auteurs: R. Scholte & L. Kok
In opdracht van: Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Kunnen ontwikkelingen in de samenstelling en de gezondheid van de bevolking de groei in het gebruik van logopedie verklaren? Demografische ontwikkelingen bieden geen verklaring voor deze groei. Ontwikkelingen in de gezondheid verklaren ongeveer vijfentwintig procent van de groei in het gebruik door de bevolking ouder dan 12 jaar.


Categorie: Robert Scholte, 2016, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid