pagina

De waarde van kinderopvang


Publicatienummer: 2011-33
Auteurs: L. Kok, C. Koopmans, C. Berden, R. Dosker
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-5220-004-0

Rigoureuze vermindering van de huidige kinderopvangsubsidies leidt tot een daling van de arbeidsparticipatie van vrouwen en daarmee tot een daling van de totale welvaart. Gericht investeren in de kwaliteit van opvang heeft positieve effecten: een hoger opleidingsniveau van kinderen, met als gevolg en hogere productie en hogere totale welvaart.

Dit concludeert SEO Economisch Onderzoek op basis van een maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van acht beleidsalternatieven in de kinderopvang. SEO heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van BOinK, de Brancheorganisatie Kinderopvang, KIK, Kinderopvang Nederland, het Kinderopvangfonds, KINDwijzer en het Waarborgfonds Kinderopvang.


Categorie: Lucy Kok, Carl Koopmans, Zorg & Sociale Zekerheid