pagina

Evaluatie ingroeimodel maart 2010: Eindresultaten


Publicatienummer: 2010-20
Auteurs: B. Baarsma, J.N.T. Weda, S. van Wijnbergen
Opdrachtgever: FNV Bondgenoten, CNV Publieke zaak, CNV Bedrijvenbond, 
BVPP, Sandd, Selektmail en Netwerk VSP
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Per 1 april 2009 is de Nederlandse geadresseerde postmarkt vrijgegeven. Aan deze volledige liberalisering is de voorwaarde gekoppeld dat er sprake is van sociaal aanvaardbare arbeidsvoorwaarden voor bezorgers bij de nieuwe postbedrijven. De sociale partners, vakbonden en werkgevers (nieuwe postbedrijven) hebben daartoe afspraken gemaakt over de overgang van postverspreiders die werken op basis van overeenkomst van opdracht (OvO) naar arbeidsovereenkomsten (AO) op grond van de afgesloten CAO. In oktober 2012 dient het einddoel van minimaal 80% postverspreiders met een arbeidsovereenkomst te zijn gehaald. De afspraken over de snelheid van de stapsgewijze overgang naar arbeidsovereenkomsten worden gemaakt op basis van een ingroeimodel. SEO heeft dat ingroeimodel in maart 2009 opgesteld. 

Jaarlijks wordt geëvalueerd of het in maart 2009 geprognotiseerde ingroeipad aangepast moet worden. Hieronder kunt u de eerste evaluatie downloaden. Uit deze eerste evaluatie blijkt dat:

  • Ten opzichte van het in het oorspronkelijke ingroeimodel verwachte prijspad is in alle segmenten sprake van een forse daling van de gemiddelde tarieven.
  • Zelfs als deze prijsdip volledig wordt hersteld in 2010-2013, dan nog is 80% na 3½ jaar niet mogelijk zonder andere aanpassingen door te voeren.
  • Het meest waarschijnlijk is echter dat prijsdip niet volledig wordt hersteld.
  • Bij zwak prijsherstel is zonder verdere aanpassingen geen ingroei mogelijk. 

Categorie: 2010