pagina

Gratis maakt nog niet goed(koop)


Publicatienummer: 2016-49
Auteurs: M. Imandt, E. van den Berg, Y. Brouwer, A.L. van der Vegt & E. van Aarsen
In opdracht van: ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap
Uitgever: Oberon & SEO Economisch Onderzoek

De Wet Gratis Schoolboeken (WGS) is in 2008 ingevoerd met een tweeledig doel: de kosten voor ouders verlagen en de marktwerking te verbeteren. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met Oberon onderzoek gedaan naar de effecten van de wet.

Het onderzoek formuleert de volgende conclusies:

  1. De totale kosten van leermiddelen blijven beperkt door budgetrestrictie vanuit scholen. Dit wordt gerealiseerd door minder aanvullend materiaal aan te schaffen en de investering in innovatie te beperken.
  2. Scholen voeren bewuster leermiddelenbeleid, maar er is nog veel te winnen in de kwaliteit van hun inkoopproces.
  3. De concurrentie tussen aanbieders is beperkt, vooral tussen distributeurs.
  4. Het effect van de WGS op het functioneren van de markt is positief, maar de WGS heeft de onderliggende problemen niet opgelost.
  5. De aanbestedingsplicht draagt in deze markt onvoldoende bij aan de doelen van de Aanbestedingswet.

Op basis van het onderzoek zijn verschillende aanbevelingen gedaan voor verbetering van de situatie. Het betreft onder andere het verbeteren van de transparantie in de markt, het opnieuw bekijken van de afbakening van de WGS en het onderzoeken van manieren om de werking van de Aanbestedingswet te verbeteren. Voor de toekomst is vooral van belang dat alle marktpartijen zich oriënteren op (de dreiging van beperkte concurrentie in) een verder geconsolideerde markt van one-stop-shops: leveranciers die scholen een alles-in-n oplossing bieden, maar daardoor concurrentie uitsluiten en innovatie wellicht bemoeilijken.

Op de website van de Rijksoverheid is het rapport te vinden als bijlage bij de Kamerbrief over 'het evaluatierapport over de Wet Gratis Schoolboeken'.


Categorie: 2016, Emina van den Berg, Arbeid & Onderwijs