pagina

Het proces als domein


Publicatienummer: 846
Auteurs: B. Baarsma, F.A. Felsö
Opdrachtgever: Verbond van Verzekeraars
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

De overheid heeft advocaten het exclusieve recht gegeven op het voeren van onder andere civiele procedures bij de rechtbank. De overheid hoopt hiermee het publiek belang rechtszekerheid te dienen. Het procesmonopolie is overigens niet voldoende om rechtszekerheid te borgen. Daartoe grijpt de overheid op nog andere manieren in op de markt voor juridische bijstand.

Zo financiert de overheid de rechtsbijstand voor minder draagkrachtige rechtzoekenden en heeft de overheid de beroepsorganisatie van advocaten zo’n vijftig jaar geleden een publiekrechtelijke status gegeven op basis waarvan de Orde van Advocaten verordende bevoegdheid heeft gekregen aangaande de beroepsuitoefening van advocaten.

In dit rapport wordt bekeken in hoeverre het huidige ingrijpen optimaal is. SEO Economisch Onderzoek concludeert dat het huidige overheidsingrijpen – en dan met name het procesmonopolie in combinatie met via zelfregulering opgestelde toetredingsregels – niet de meest effectieve en efficiënte manier is om rechtszekerheid te borgen. In het rapport stellen we alternatieve, meer optimale alternatieven voor.


Categorie: 2005