pagina

Notitie Replicatie verdeelmodel Participatiewet 2015


Publicatienummer: 2015-77
Auteur: Caren Tempelman
Opdrachtgever: Sociaal en Cultureel Planbureau
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek 

Het SCP heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd een replicatie uit te voeren van het multiniveauverdeelmodel dat is gebruikt om de middelen voor de uitkeringen in het kader van de Participatiewet voor 2015 over gemeenten te verdelen. Doel van deze replicatie is om te achterhalen of de toegepaste verdeling exact nagebootst kan worden. Tijdens deze replicatie is een aantal verbetersuggesties naar voren gekomen. De verdeelmodellen voor zowel 2016 als 2015 zijn naar aanleiding van deze suggesties verbeterd. Deze notitie bespreekt deze replicatie en verbetersuggesties.


Categorie: Caren Tempelman, 2015, Zorg & Sociale Zekerheid