pagina

Verhoging BTW-tarieven podiumkunsten


Publicatienummer: 2010-79
Auteurs: R. Hermans, B. Baarsma
Opdrachtgever: VVTP, VSCD, VVEM en VNPF
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek

Op 30 september 2010 hebben CDA en VVD het regeerakkoord en het gedoogakkoord van deze partijen met de PVV gepresenteerd. In deze akkoorden werd duidelijk dat het kabinet voornemens was het BTW-tarief op de toegang tot muziek- en toneelvoorstellingen alsmede voor het optreden door uitvoerend kunstenaars te verhogen van 6% naar 19%.

De Brauw Blackstone Westbroek N.V. en SEO Economisch Onderzoek hebben een onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid en andere gevolgen van de verhoging van de BTW-tarieven voor podiumkunsten.

Onze voornaamste bevinding is dat de voorgestelde BTW-verhoging voor alleen de podiumkunsten, terwijl voor soortgelijke diensten het lage BTW-tarief blijft gelden, strijdig is met het fiscale neutraliteitsbeginsel dat ten grondslag ligt aan de BTW-richtlijn. Om die reden zou Nederland in strijd handelen met de BTW-richtlijn door deze tariefverhoging door te voeren. Deze strijdigheid is tijdens de eerdere parlementaire behandeling van het wetsvoorstel niet onderkend.

Daarnaast is de invoering van de BTW-verhoging op een termijn van drie maanden, midden in het lopende theaterseizoen, in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel.


Categorie: 2010