Op 30 september 2010 hebben CDA en VVD het regeerakkoord en het gedoogakkoord van deze partijen met de PVV gepresenteerd. In deze akkoorden werd duidelijk dat het kabinet voornemens was het BTW-tarief op de toegang tot muziek- en toneelvoorstellingen alsmede voor het optreden door uitvoerend kunstenaars te verhogen van 6% naar 19%.

Onze voornaamste bevinding is dat de voorgestelde BTW-verhoging voor alleen de podiumkunsten, terwijl voor soortgelijke diensten het lage BTW-tarief blijft gelden, strijdig is met het fiscale neutraliteitsbeginsel dat ten grondslag ligt aan de BTW-richtlijn. Om die reden zou Nederland in strijd handelen met de BTW-richtlijn door deze tariefverhoging door te voeren. Deze strijdigheid is tijdens de eerdere parlementaire behandeling van het wetsvoorstel niet onderkend.