pagina

Voorstudie kosten en baten van de Toegankelijkheidsakte


Publicatienummer: 2017-26
Auteurs: L. Kok & C. Koopmans
In opdracht van: Ministerie van Economische Zaken
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-860-8

Om de kosten en baten van de toegankelijkheidsakte te meten zijn vier deelonderzoeken nodig: de probleemanalyse, de regelgevings-analyse, het Impact Assessment en de kosten-batenanalyse Na elk onderzoek volgt een beslismoment over de mogelijkheid en uitvoerbaarheid van een vervolgstap. Zowel de uitkomsten van het Impact Assessment als die van de kosten-batenanalyse zullen een grote onzekerheidsmarge kennen.


Categorie: 2017, Carl Koopmans, Lucy Kok, Zorg & Sociale Zekerheid