pagina

Zelfstandig uit de bijstand


Publicatienummer: 2008-50
Auteurs: I. Groot, A. Houkes
Opdrachtgever: ministerie van SZW
Uitgever: SEO Economisch Onderzoek
ISBN: 978-90-6733-458-7

De kosten van trajecten voor bijstandsgerechtigden naar zelfstandig ondernemerschap verschillen sterk, zowel tussen individuen als tussen gemeenten. Voor sommige groepen uitkeringsgerechtigden leidt een traject richting ondernemerschap- tot forse besparingen op de uitkeringslast. Gemiddeld is de besparing op de uitkeringslast echter onvoldoende om de kosten van een traject te dekken. Samen bedragen de gemiddelde kosten € 10.640,– per traject. Op de uitkeringslast wordt gemiddeld € 1.120,– bespaard. Overige maatschappelijke baten van zelfstandig ondernemerschap, zoals extra werkgelegenheid, productiviteit, economische groei zijn in dit onderzoek niet onderzocht.


Categorie: 2008, Zorg & Sociale Zekerheid