In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek onderzoek gedaan naar de verdeling van het Participatiebudget over gemeenten. Een onderdeel van dit onderzoek vormde het voorspellen van de afbouw van het huidige zittend bestand in de Wsw op basis van natuurlijk verloop. SEO Economisch Onderzoek heeft daarbij de afbouw van het zittend bestand ultimo 2012 voorspeld.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft SEO Economisch Onderzoek gevraagd de afbouw per gemeente te herschatten op basis van de meest actuele cijfers over het Wsw-bestand. Deze dateren van ultimo 2013. Dit rapport bevat de resultaten van deze actualisatie.