De Nederlandse Mededingingsautoriteit handhaaft de Mededingingswet. Op grond van de Mededingingswet is het onder meer verboden om afspraken te maken of om fusies door te voeren die de mededinging beperken. In welke mate houden bedrijven en hun adviseurs rekening met dit toezicht door de NMa? Wat is met andere woorden het anticipatie-effect van mededingingstoezicht? Wanneer mededingingsbeperkend gedrag vanwege het toezicht niet plaatsvindt, is er sprake van een anticipatie-effect. SEO Economisch Onderzoek heeft dit effect voor concentraties en kartels onderzocht door middel van enquêtes met ondernemingen en adviseurs en econometrische analyse.

Uit enquêtes onder ondernemingen blijkt dat 5% van de gemelde fusies zijn aangepast voor melding om mogelijke mededingingsbezwaren weg te nemen. Naast elke 100 fusiemeldingen zijn er 13 voornemens die vanwege het toezicht op concentraties niet worden doorgezet tot een melding. Ondernemingen houden ook rekening met de Mededingingswet wanneer zij contracten vormgeven, bijeenkomsten bezoeken of overleggen. Uit de enquête onder advocaten en andere adviseurs blijkt dat tegenover elk sanctiebesluit van de NMa bijna 5 bij de NMa onbekende gevallen staan waarin een verboden gedraging is stopgezet of aangepast op grond van mededingingsrechtelijk advies.

Welke factoren beïnvloeden de omvang van het anticipatie-effect? Met econometrische analyse is het effect van het marktaandeel, remedies, kosten van de melding en de doorlooptijd van de meldingsfase onderzocht. Voor karteltoezicht is het effect van de NMa-Agenda, de clementieregeling, de persoonlijke boete, de boete voor de onderneming en negatieve publiciteit onderzocht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persvoorlichters van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nu: Autoriteit Consument & Markt): 070 7222317, of per e-mail: pers@acm.nl.