De Ministeries van VWS, SZW en BZK verkennen nut en noodzaak van een meerjarig kennisinvesteringsprogramma op het gebied van participatie en gezondheid. Voordat een dergelijk programma wordt gestart willen de ministeries weten welke kennis er al beschikbaar is en waar zich de voornaamste leemten bevinden. Dit onderzoek inventariseert wat er wel en niet bekend is over de effecten van werkgeversbeleid op gezondheid, ziekteverzuim, arbeidsongeschiktheid en productiviteit van werknemers en maatschappelijk rendement. Wij hebben literatuuronderzoek gedaan naar de volgende typen werkgeversbeleid:

Arbobeleid: Positieve effecten hebben: ergonomische aanpassingen, betere inrichting winkels om overvallen te voorkomen, betere kantoorinrichting, geven van melatonine bij jetlags, vaccinatie ter voorkoming hepatitis B, training ter preventie van infecties in gezondheidszorg, preventie van prikongelukken en preventie van beroepsastma. Geen positieve effecten hebben: tilgordels, tilvoorlichting en training, vermindering blootstelling aan UV-straling en methoden om het risico op kanker te reduceren bij mensen die in het verleden langdurig zijn blootgesteld aan asbest.

Gezondheidsbeleid: Bewezen effectief zijn: individuele trainingen/sportcursussen, combinatie omgevings- en individugerichte maatregelen ter bevordering beweging, bevordering gezond voedingspatroon, individugerichte interventies ter reductie stress, bewegingsprogramma’s, gecombineerde programma’s en lichamelijke oefenprogramma’s.

Verzuimbeleid: Duidelijk positieve effecten heeft het contact van de werkgever met de zorgverlener en aanpassing van de werkzaamheden. Voor de overige onderzochte maatregelen geldt dat er wel enig bewijs is voor een positief effect, maar dat nader onderzoek gewenst is, of dat de literatuur geen uitsluitsel geeft over het effect.