Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun belangen tot een oplossing van hun onderlinge conflict te komen. In de jaren negentig van de vorige eeuw werd het geïntroduceerd als een veelbelovend geschilbeslechtingsinstrument, maar de vraag naar mediation is nooit echt van de grond gekomen. Wel zijn er veel mediators tot de markt toegetreden, waardoor deze niet in evenwicht is. Deze discussion paper schetst de groeiruimte voor mediation en doet aanbevelingen hoe die ruimte benut kan worden.

Op 18 november gaf Barbara Baarsma een lezing over dit onderwerp op het Mediationcongres 2011 in de Jaarbeurs in Utrecht.