Op 1 oktober 1999 trad de Wet op het notarisambt in werking. In de volksmond is 1999 het jaar van de introductie van marktwerking in het notariaat. Het is geen positief bedoelde kwalificatie. Er is veel verzet tegen ‘de marktwerking’. In dit artikel wordt gekeken in hoeverre 10 jaar marktwerking in het notariaat succesvol is geweest op het gebied van tarieven, de vraag, de dynamiek van het aanbod en de kwaliteit van de dienstverlening. Conclusie is dat de WNA heeft geleid tot het gemiddeld efficiënter worden van de markt, maar dat de WNA niet heeft geleid tot een opschudeffect in het aanbod. Inefficiënte aanbieders hebben nog steeds een plek op de markt. De gevolgen van de financiële crisis zullen dan ook extra hard aankomen: naast het versneld omvallen van inefficiënte spelers zal ook de conjuncturele inkrimping van de markt tot inkrimping van het aantal notarissen leiden.