Hoewel het vanuit de buitenwereld nog steeds moeilijk zichtbaar is, is de assurantiebranche flink in beweging. Het overheidsbeleid beoogt consumentenbescherming, marktwerking en kwaliteitsborging te versterken, en de sector merkt de gevolgen van dit beleid. De Wet financiële dienstverlening, die vele jaren zijn schaduw vooruit wierp, is er nu eindelijk, en de Wet op het financieel toezicht staat er aan te komen. Inmiddels zien we dat de mogelijkheden van het internet steeds beter benut worden; ketenintegratie is een van de gevolgen.

Er bestaat een communis opinio die zegt dat deze ontwikkelingen zullen leiden tot een flinke reductie van het aantal assurantiekantoren: voor kantoren die te klein zijn om kwaliteit en continuïteit te bieden is geen plaats meer. Dit saneringstraject is al enige jaren geleden ingezet. Voor de grotere kantoren is dit een kansrijke situatie. Het bedrijfsvergelijkend onderzoek wijst dan ook uit, dat de kantoren onder de NVA-paraplu er goed voor staan. De cijfers tonen de kantoren als bakens van stabiliteit; in de verzekeringsmarkt is dat geen slechte eigenschap.

De rapportage van het onderzoek bestaat uit twee onderdelen. De op het eigen kantoor toegesneden individuele rapportageset, gericht op individuele bedrijfsvergelijking en prestatiebeoordeling en dit rapport met de onderzoeksresultaten op groepsniveau, toelichting en onderzoeksverantwoording, en de cijfermatige bevindingen in tabelvorm.